Mързел

Да си посееш картофи и да чакаш земетресение да ти ги изкара.