Работа

Първо си клатех краката във вид на хоби,
после си клатех краката като професия,
после бях на специализация – да си клатя краката по-професионално.

Накрая излязох на пенсия.
Сега си клатя краката просто така.